Zwijndrecht een thuis voor iedereen
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Zwijndrecht een thuis voor iedereen

Klik hier voor het programma in boekvorm

Inleiding

“Zwijndrecht een thuis voor iedereen” – Een passende woning voor iedereen in Zwijndrecht maar ook een thuis voor iedereen, passende zorg, iedereen een passend inkomen, kortom; Een thuis voor iedereen.

Meerdere werkgroepen binnen de Zwijndrechtse PvdA hebben dit programma vormgegeven. Elke werkgroep heeft één van de hoofdonderwerpen uitgediept en vele programmapunten benoemd. Als PvdA Zwijndrecht zien we dat onze uitgangspunten een eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht uitstekend terugkomt in de kernhoofdstukken werk en inkomen, zorg en welzijn en betaalbaar wonen in een duurzaam Zwijndrecht. Ook anno 2022 hebben deze begrippen niets aan actualiteit ingeboet!

In dit programma is extra aandacht besteed aan wat velen de wooncrisis noemen. Een betaalbare en prettige woning is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Wij voelen de urgentie om niet alleen meer te bouwen, maar vooral de woningen voor ieder budget bereikbaar te maken. En dat zonder te bouwen in het buitengebied en met oog voor een groene omgeving, zodat Zwijndrecht en Heerjansdam leefbare en aangename plaatsen blijven. Vanzelfsprekend maken we ons ook sterk voor de energietransitie, maar wel zo dat het geen elitezaak wordt.

Niet alle mogelijke onderwerpen hebben een plaats gekregen in dit programma, maar enkele punten moeten vooraf worden genoemd. Het spreekt voor zich dat de gemeente een goede en veilige organisatie is om te werken en uitstekende dienstverlening aan de burger hoog in het vaandel heeft staan. Ook veiligheid is een voorwaarde die aan vele onderwerpen voorafgaat. Dit geldt zowel voor de veiligheid op de uitgebreide industrieterreinen die onze gemeente rijk is, maar zeker ook voor de veiligheid op straat. In Zwijndrecht moet je je overal en altijd veilig voelen. Verder treedt de gemeente adequaat op tegen criminaliteit en natuurlijk ook tegen ondermijning.

Op deze plek is het ook goed te vermelden dat wij oog hebben voor het belang van het kleine en grote bedrijfsleven in Zwijndrecht. Deze bedrijven hebben een belangrijke taak waar het gaat om het bieden van werkgelegenheid, het verzorgen van opleidingen en aanbieden van stageplaatsen aan onze inwoners. De winkelgebieden moeten een prettige ontmoetingsplaats blijven voor onze inwoners. Waar mogelijk stimuleert de gemeente initiatieven voor een gevarieerd en economisch gezond winkelbestand. Leegstand wordt actief bestreden. Natuurlijk vervult het ons ook met trots als producten made in Zwijndrecht zijn, denk aan de Van Brienenoordbrug of de uitgebreide vloot die Zwijndrecht als thuishaven heeft.

Verderop in het programma is aandacht voor mantelzorgers, maar we vinden het geweldig dat zoveel inwoners van Zwijndrecht actief zijn als vrijwilliger. Of het nu voor een (sport)vereniging, de kringloop of een buurthuis is, dat maakt niet uit. We vinden het niet alleen heel goed dat zoveel mensen een bijdrage aan de samenleving leveren, maar vinden ook dat de gemeente hier waardering en aandacht voor moet hebben

De PvdA strijdt voor een eerlijker en fatsoenlijker Zwijndrecht. Een gemeente waar je op terug kunt vallen wanneer het even tegen zit. Die bestaanszekerheid voor alle inwoners hoog in het vaandel heeft staan. Een Zwijndrecht waar je thuis bent en daar hebben wij jouw stem hard voor nodig.

Onze plannen voor:

1

1. Aanpak van armoede en schulden

Nederland is een rijk land, maar toch balanceren miljoenen mensen op het randje van armoede. Door een onzeker inkomen, snel stijgende huur en duurdere boodschappen liggen betalingsproblemen en schulden op

Ons plan
2

2. Werk en inkomen voor iedereen

Een fijne baan, plezier hebben met je collega’s en een bijdrage kunnen leveren. Een zeker inkomen, waarmee je durft te dromen over je toekomst: over de koop van je eigen

Ons plan
3

3. Gezond onderwijs: Iedereen goed uit de startblokken

Onderwijs is belangrijk voor elk kind. Niet alleen omdat kennis voor elk kind van belang is, maar ook omdat het gevoel van eigenwaarde groter wordt, wanneer een kind successen ervaart

Ons plan
4

4. Wonen, energie en inrichting van Zwijndrecht

Zwijndrecht is een plek voor iedereen! De PvdA wil een fijne en duurzame woonplaats waar mensen nu en in de toekomst betaalbaar, veilig en aangenaam kunnen wonen. Steeds meer mensen

Ons plan
5

5. Zorg en welzijn, Werk met het hart op de juiste plaats

De gemeente is een bijzonder belangrijke partij waar het gaat om het welzijn van de inwoners. Met jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt zowel spoedeisende als langdurige zorg

Ons plan
6

6. Ruimtelijke ordening voor een goed ingericht Zwijndrecht

De Omgevingswet wordt naar verwachting in 2022 ingevoerd en biedt de mogelijkheid om de verbinding tussen wonen, de openbare ruimte en gezondheid beter te leggen. Onze gemeente heeft daarvoor een

Ons plan
7

7. Verkeer en OV veilig en prettig onderweg

Fietsen en wandelen. De PvdA wil fietsen en wandelen in Zwijndrecht aantrekkelijker én veiliger maken. Hierdoor krijgen we gezondere inwoners, minder fijnstof en CO2 en een mooiere gemeente. Om het

Ons plan
8

8. Financiën in balans en betaalbare lasten

De begroting van de gemeente Zwijndrecht goed in evenwicht houden is het zoeken van de balans tussen de betaalbaarheid van voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. Een groot

Ons plan

Deel dit