1. Aanpak van armoede en schulden
Verkiezingsprogramma 2022-2026

1. Aanpak van armoede en schulden

Nederland is een rijk land, maar toch balanceren miljoenen mensen op het randje van armoede. Door een onzeker inkomen, snel stijgende huur en duurdere boodschappen liggen betalingsproblemen en schulden op de loer. Het gevolg is dat steeds vaker mensen een beroep moeten doen op de voedselbank. Deze zijn een signaal van armoede, en geen oplossing. Mensen met grote financiële problemen ervaren stress en zijn vaak minder gelukkig. Hun relatie en gezin lijden eronder. Armoede en schulden kunnen zelfs leiden tot psychische problemen, gezondheidsklachten of verslaving.

1.1 Werk maken van armoedebestrijding

De kwaliteit van leven is niet groot wanneer je in armoede leeft. Iedereen heeft recht op een fijn leven. Armoede in Nederland is een schrijnend probleem dat elke gemeente effectief moet bestrijden. In Zwijndrecht hebben we een armoedebeleid, maar de effecten zijn minimaal. Het is tijd voor een alternatief dat uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. We geloven dat het bieden van perspectief en ruimte mensen in armoede de grootste kans biedt om samen met anderen tot de beste oplossing te komen. Dan is echte vooruitgang mogelijk, ook als je in de schulden zit. Dan verdien je een arm om de schouder en geen trap na.

Onze keuzes:

  • We gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen;
  • Goede evaluatie Deltaplan Armoede;
  • Wij willen structureel geld vrijmaken voor armoedebestrijding;
  • Projecten voortzetten die goed gaan en die niet werken vervangen door betere;
  • Schuldhulpverlening uitbreiden;
  • Armoede tot een minimum beperken in Zwijndrecht en bestaanszekerheid voor iedereen;
  • We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Deel dit