2. Werk en inkomen voor iedereen
Verkiezingsprogramma 2022-2026

2. Werk en inkomen voor iedereen

Een fijne baan, plezier hebben met je collega’s en een bijdrage kunnen leveren. Een zeker inkomen, waarmee je durft te dromen over je toekomst: over de koop van je eigen huis, het beginnen van een gezin of het opstarten van een eigen bedrijf. Een fijne baan en een inkomen waar je op kunt rekenen is essentieel om zeker te kunnen zijn over je bestaan.

2.1 Werkgelegenheid voor iedereen

Het is belangrijk voor mensen om te werken. Niet alleen om geld te verdienen, maar ook het gevoel dat je meetelt in de maatschappij is belangrijk. Het is vandaag de dag niet gemakkelijk om een passende baan te vinden. Er zijn genoeg mensen die de ervaring wel hebben, maar niet het diploma dat erbij hoort. We willen dat er een actieve werkcoach komt om obstakels voor werkzoekenden weg te nemen.

Onze keuzes:

  • Actieve werkcoach om werkzoekenden te begeleiden naar werk;
  • Stichting leerwerkbedrijf Zwijndrecht behouden en uitbreiden;
  • Talentontwikkeling van mensen zonder diploma;
  • Banen die gecreëerd worden moeten beter aan de doelgroep gekoppeld worden.

Deel dit