Standpunten

Zoeken

1. Armoedebestrijding, werk en onderwijs

De PvdA wil werk maken van armoedebestrijding. Daarvoor willen wij structureel een half miljoen euro per jaar voor het Deltaplan Armoede. Net zo lang totdat de armoede tot een minimum beperkt is en iedereen voldoende en fatsoenlijke bestaanszekerheid heeft. Ook vinden wij dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat een kind van school gaat zonder diploma.

Lees verder

2. Wonen en leefbaarheid

Zwijndrecht is een plek voor iedereen! De PvdA wil een fijne en duurzame woonplaats waar mensen nu en in de toekomst betaalbaar, veilig en aangenaam kunnen wonen. De PvdA wil dat Zwijndrecht een plek blijft voor iedereen. Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in heel Zwijndrecht kunnen (blijven) wonen. De PvdA blijft zich inzetten voor gemengde wijken en om de leefbaarheid te vergroten.

Lees verder

3. Duurzaamheid en leefbaarheid

De PvdA Zwijndrecht vindt het belangrijk om zo goed mogelijk met onze aarde om te gaan. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven door zelf zo duurzaam mogelijk in het leven te staan en burgers te stimuleren dit voorbeeld te volgen. Uitgangspunt voor onze gemeente moet zijn dat iedereen mee kan doen met een duurzamer leven.

Lees verder

4. Zorg en Welzijn

In Zwijndrecht is liefdevolle zorg goed geregeld en beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. Zorg en welzijn horen dicht bij de mensen georganiseerd te zijn. Kleinschalig en met de zorgverlener aan zet. Er is zo minder administratie nodig en zorg wordt weer echt zorg.

Lees verder

5. De PvdA houdt de gemeentelijke financiën op orde

Er komen veel uitvoerende taken van het rijk naar de gemeente. Dat maakt het extra belangrijk dat de financiële huishouding op orde is.

Lees verder