Standpunten

Zoeken

1. Werk Boven Alles

De PvdA streeft naar een plan van de Arbeid voor de Drechtsteden die de werkgelegenheid in onze regio zal stimuleren

Lees verder

2. Het Zwembad blijft in Zwijndrecht

PvdA Zwijndrecht blijft knokken voor een modern eigen zwembad

Lees verder

3. Zwijndrecht Duurzaam

Zwijndrecht moet de duurzaamste gemeente van Zuid-Holland worden

Lees verder

4. Alle huishoudens in Zwijndrecht boven de armoedegrens

We helpen deze gezinnen bij het vinden van werk en/of het krijgen van extra ondersteuning

Lees verder

5. Gezond en welzijn gekoppeld in elke wijk

De PvdA wil gezondheidscentra en andere activiteiten aan elkaar gaan koppelen zodat die elkaar versterken. De PvdA wil in elke wijk een sociaal wijkteam met zorgcoördinator. Extra ondersteuning voor mantelzorgers en de invoering van wijkbudgetten waarbij de bewoners zelf kunnen kiezen welke middelen er in hun wijk zouden moeten worden ingezet.

Lees verder

6. De PvdA wil een positief jeugdbeleid

Daarbij gaan we uit van eigen kracht van ouders en kinderen. Geen onnodige etikettering en gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, maar investeren in preventie

Lees verder

7. Cultuur is voor iedereen in Zwijndrecht

De PvdA in Zwijndrecht wil cultuur in de breedste zin beschikbaar maken voor de Zwijndrechtenaren

Lees verder

8. Niemand van school zonder diploma

Als het aan de PvdA ligt gaat er niemand van school af zonder (praktijk)diploma, Geen leerlingen meer op achterstand. Bovendien vind de scholing zoveel mogelijk plaats dicht bij huis.

Lees verder

9. De PvdA houdt de gemeentelijke financiën op orde.

Er komen veel uitvoerende taken van het rijk naar de gemeente. Dat maakt het extra belangrijk dat de financiële huishouding op orde is.

Lees verder

10. Zwijndrecht heeft belang bij samenwerking in de Drechtsteden

De PvdA onderkent dit en investeert in deze samenwerking. Echter, wat lokaal kan, lokaal doen.

Lees verder