5. De PvdA houdt de gemeentelijke financiën op orde

Er komen veel uitvoerende taken van het rijk naar de gemeente. Dat maakt het extra belangrijk dat de financiële huishouding op orde is.

Financiën in balans en betaalbare lasten

De begroting van de gemeente Zwijndrecht goed in evenwicht houden is het zoeken van de balans tussen de betaalbaarheid van voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. Een groot deel van de inkomsten van de gemeenten komen bij het Rijk vandaan. Wij zullen blijven pleiten voor een eerlijke rijksbijdrage, met name op het sociale domein. Te lang is er te veel gekort/bezuinigd op de bijdrage van het rijk aan de sociale taken, zoals met name jeugdzorg en WMO. Alleen bij een eerlijke bijdrage kan de gemeente haar taken goed uitvoeren.

Lokale lasten

Een ander belangrijk deel van de inkomsten zijn de lokale belastingen en dan met name de OZB. Een stijging van de OZB is alleen te overwegen wanneer daar duidelijke extra voorzieningen tegenover staan. Het uitgangspunt van de PvdA blijft de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Daarom is het belangrijk dat inwoners met een minimale koopkracht kwijtschelding kunnen krijgen voor de lokale belastingen.

Gerard Slotema

Gerard Slotema

Gerard Slotema is een enthousiaste, ervaren politicus die graag naar mensen luistert en creatief is. Een integere PvdA Lijsttrekker die bruggen bouwt en graag werkt aan de oplossingen voor Zwijndrecht

Meer over Gerard Slotema