3. Duurzaamheid en leefbaarheid

De PvdA Zwijndrecht vindt het belangrijk om zo goed mogelijk met onze aarde om te gaan. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven door zelf zo duurzaam mogelijk in het leven te staan en burgers te stimuleren dit voorbeeld te volgen. Uitgangspunt voor onze gemeente moet zijn dat iedereen mee kan doen met een duurzamer leven.

Natuur en milieu goed voor het leefklimaat

Zoals gezegd moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven door in haar eigen handelen te kiezen voor de meest duurzame optie. Goed voor onze leefomgeving, goed voor onze inwoners en goed voor onze portemonnee. Tegelijkertijd moeten we onze burgers stimuleren en verleiden hieraan mee te doen. Dit kan op vele manieren: van afvalscheiding tot investeren in duurzame maatregelen rondom het huis, van voorlichting tot het samen verantwoordelijk omgaan met (zwerf)afval en groen.

Belangrijk is dat niet alleen diegene met een goed inkomen kan profiteren van duurzame maatregelen. Juist de burger met de kleinere beurs heeft baat bij dalende maandlasten, waarbij direct ook verstandig wordt omgegaan met het milieu. Als we inzetten op energiebesparende maatregelen, dan moeten onze inwoners met een klein budget ook in staat zijn om hun energiekosten flink te laten dalen en genieten van een comfortabel huis met lagere maandlasten.

Energietransitie, uitdagingen en kansen

De energietransitie biedt de gemeente volop kansen: voor schone lucht, betere huizen, betaalbare energielasten en meer werkgelegenheid. Maar om daar te komen zijn er investeringen nodig. In onze gemeente kiezen we ervoor om de kosten en de opbrengsten eerlijk te verdelen en voorkomen we dat de energietransitie de ongelijkheid vergroot. Samenwerken met onze inwoners is daarvoor essentieel. Voor het draagvlak én voor de betrokkenheid.

Regionale samenwerking voor ieders belang

Alleen ga je snel, samen kom je verder. Zwijndrecht houdt niet op bij de grenzen. De PvdA wil dat er beter wordt samengewerkt met onze buren. We werken al veel samen met de andere Drechtstedengemeenten en kunnen voorzien dat dat in de toekomst vaker zal gebeuren. De vraag is daarom hoe we in de toekomst met elkaar samenwerken. Regionale samenwerking is echter voor de PvdA meer dan alleen een samenwerking binnen de Drechtsteden. Daar hoort ook bij dat er goed overleg plaats vindt met de omliggende gemeenten, zoals Ridderkerk en Barendrecht of met het landelijk gebied in de Hoeksche Waard. Net zoals de wereld niet ophoudt bij de gemeentegrens houdt deze ook niet op bij de grens van onze regio. Een goed contact met de regio Rotterdam is voor onze regio zeer belangrijk.

Uitdagingen van regionale samenwerking

Een probleem bij al die vormen van samenwerking is dat hierdoor de rol van de gemeenteraden wordt uitgehold. De verschillende samenwerkingsorganen worden aangestuurd door professionele bestuurders, ambtenaren, burgemeesters en wethouders, waardoor de gekozen vertegenwoordigers in de raden op een grote afstand staan. Hiermee komen ook de burgers zelf op een steeds grotere afstand te staan. De PvdA houdt scherp in de gaten of het belang van onze inwoners nog wel voldoende centraal staan bij de overgedragen bevoegdheden en ziet liever dat de besluitvorming op gemeentelijk niveau gebeurt. Alleen op dat niveau is er een democratische legitimatie.

Adem Mustafa Negash

Adem Mustafa Negash

Adem Mustafa is een jonge, creatieve en ambitieus commissielid Ook brengt hij de nodige politieke ervaring met zich mee. Hij wil zich vooral inzetten om de wooncrisis en de armoede in Zwijndrecht aan te pakken In 2023 is Adem kandidaat voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Klik HIER voor verdere informatie.

Meer over Adem Mustafa Negash