8. Financiën in balans en betaalbare lasten
Verkiezingsprogramma 2022-2026

8. Financiën in balans en betaalbare lasten

De begroting van de gemeente Zwijndrecht goed in evenwicht houden is het zoeken van de balans tussen de betaalbaarheid van voorzieningen en de hoogte van de lokale lasten. Een groot deel van de inkomsten van de gemeenten komen bij het Rijk vandaan.

Onze keuzes:

  • Wij zullen blijven pleiten voor een eerlijke rijksbijdrage, met name op het sociale domein..
  • Een ander belangrijk deel van de inkomsten zijn de lokale belastingen en dan met name de OZB. Een stijging van de OZB is alleen te overwegen wanneer daar duidelijke extra voorzieningen tegenover staan. Kwijtschelding voor gezinnen met een minimum inkomen

Deel dit