7. Verkeer en OV veilig en prettig onderweg
Verkiezingsprogramma 2022-2026

7. Verkeer en OV veilig en prettig onderweg

Fietsen en wandelen.

De PvdA wil fietsen en wandelen in Zwijndrecht aantrekkelijker én veiliger maken. Hierdoor krijgen we gezondere inwoners, minder fijnstof en CO2 en een mooiere gemeente. Om het fietsen en wandelen te stimuleren is het van belang om te zorgen voor vrij liggende en door groen omzoomde fiets- en wandelpaden. Hiervoor moet een plan komen waarbij het zichtbaar wordt hoe we kunnen groeien naar snelle en directe verbindingen vanuit de rand van de bebouwde kom naar het centrum met tussenverbindingen, in de vorm van een spinnenweb. Op de momenten dat in de bebouwde kom van Zwijndrecht een gebied opnieuw wordt ingericht en op de schop gaat, kan een veilig fiets- en voetpad meteen worden meegenomen. Dat kost uiteraard geld, maar levert ook geld op: een betere gezondheid van onze inwoners en uiteindelijk dus minder ziektekosten. Om de fietsvriendelijkheid nog verder te verbeteren, zou het goed zijn om op meer plaatsen oplaadpunten voor elektrische fietsen te realiseren.

Verkeersveiligheid.

Veiligheid is in het verkeer voor de PvdA zeer belangrijk. Daarom moet de gemeente zich altijd inzetten voor het veiliger maken van gevaarlijke verkeerssituaties. Aantrekkelijk en veilig fietsen is onmogelijk zolang de grootste knelpunten nog niet zijn aangepast zoals de kruising van de Langeweg en de Bootjessteeg en de oversteekplaats van de rotonde Pieter Zeemanstraat /Koninginneweg. Op gevaarlijke kruispunten zullen verkeersspiegels bijdragen aan de verkeersveiligheid. Openbaar vervoer Voor de leefbaarheid van onze buurten is goed openbaar vervoer van groot belang. Het stelt mensen in staat om te participeren en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving.

Openbaar vervoer.

Voor de leefbaarheid van onze buurten is goed openbaar vervoer van groot belang. Het stelt mensen in staat om te participeren en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving.

Onze keuzes:

  • Wij blijven ons inzetten voor een goede busverbinding van en naar al onze wijken en het station;
  • Indien dit onverhoopt niet lukt via de bovenlokale concessie, zoeken we lokaal naar een alternatief, bijvoorbeeld door het opzetten van een buurtbus te faciliteren of door slim gebruik te maken van doelgroepenvervoer dat al plaatsvindt. We willen met onze partners in de regio en de provincie afspreken dat regionale c.q. provinciale afspraken met een vervoerder lokale oplossingen niet in de weg staan;
  • Wij vinden dat mensen met een beperking ongehinderd gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer;
  • De PvdA wil de eerdere directe treinverbinding terug met Noord-Brabant;
  • Het Waterbusnetwerk en de pont naar Puttershoek blijven van belang voor onze gemeente;
  • De openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ouderen en mensen met een beperking moeten zonder gedoe van A naar B kunnen reizen. OV-haltes en publieke instellingen worden overal getoetst op toegankelijkheid voor mindervaliden en slechtzienden en waar nodig verbeterd;
  • We leggen meer fietspaden aan, zorgen voor veilige fietsroutes naar scholen en kiezen binnen wijken standaard voor 30 km per uur in plaats van 50 km per uur. Fietser en wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer;
  • Gevaarlijke verkeerssituaties worden aangepakt;
  • Het zoveel mogelijk weren van vrachtverkeer in het centrum van Zwijndrecht en in de dorpskom van Heerjansdam en handhaving hierop. Hierbij hoort ook geen openstelling van de ‘blauwe brug’.
  • Een goede mobiliteit van ouderen en mensen met een beperking draagt bij aan de leefbaarheid in de gemeente. Buurtbussen of burgerinitiatieven om die mobiliteit te vergroten moeten door de gemeente gestimuleerd worden. Hierbij hoort een goedwerkend net van (bus)verbindingen met aansluiting op andere vormen van openbaar vervoer.

Deel dit