3. Gezond onderwijs: Iedereen goed uit de startblokken
Verkiezingsprogramma 2022-2026

3. Gezond onderwijs: Iedereen goed uit de startblokken

Onderwijs is belangrijk voor elk kind. Niet alleen omdat kennis voor elk kind van belang is, maar ook omdat het gevoel van eigenwaarde groter wordt, wanneer een kind successen ervaart op school. Het kind wordt hierdoor gemotiveerd om iedere keer een stapje verder te gaan in zijn of haar ontwikkeling. We zijn ons ervan bewust dat er kinderen zijn die meer aandacht nodig hebben als het aan komt op leren. Dat is natuurlijk niet erg, wij moeten dus in die behoefte voorzien.

  • Zoveel mogelijk kinderen van school met diploma;
  • Leren in een gezonde leeromgeving. o.a. ventilatie;
  • Toegankelijke huiswerkbegeleiding;
  • Laaggeletterdheid oplossen – ook geen bezuinigingen meer op de bibliotheek;
  • Elk kind doet mee, met hulp van stichting Leergeld;
  • Iedere inburgeraar begeleiden in het volgen van Nederlandse les (spreken en lezen);
  • In gesprek gaan met bedrijven in Zwijndrecht over stageplaatsen.

Deel dit