2 oktober 2014

PvdA Zwijndrecht heeft weer een voorzitter en een compleet bestuur

Nadat afgelopen jaren het PvdA-bestuur Zwijndrecht slechts werd gerund door een secretaris en een penningmeester, trad op 18 september een compleet bestuur aan. David Vaupell is unaniem tot voorzitter gekozen. Binnen de PvdA neemt de partijvoorzitter traditioneel een belangrijke plaats in. Zo is Hans Spekman binnen de landelijke politiek een belangrijke persoonlijkheid.  Reden genoeg om nader kennis te maken met David Vaupell.

Vaupell is al sinds 1989 werkzaam in de ICT en verricht momenteel werkzaamheden op het gebied van consultancy, projectmanagement en trainingen. Hij woont met partner Liesbeth in Walburg en is vader van drie kinderen: Lotte, Ruben en Hannah.

Wat zijn je ambities als afdelingsvoorzitter?

Ik wil samen met het nieuwe bestuur en de raadsfractie de PvdA in Zwijndrecht weer op de kaart zetten. Politieke partijen hebben de neiging om alleen zichtbaar te zijn als er weer eens verkiezingen voor de deur staan. Ik zou graag iedereen in de gemeente Zwijndrecht laten zien dat de PvdA midden in de maatschappij staat en voor eenieder iets te bieden heeft. Daarnaast denk ik dat de PvdA steeds minder als sociaaldemocratische partij wordt gezien. De bewegingsruimte die je als lokale afdeling hebt, zou ik graag willen benutten om het sociale gezicht van de PvdA beter zichtbaar te maken.

De PvdA wordt enerzijds geroemd vanwege de politieke verantwoordelijkheid in het kabinet, anderzijds is er kritiek op deelonderwerpen als de zorg. Hoe sta je daarin?

Zoals vaker is de PvdA ook nu onderdeel van de regeringscoalitie. Dat brengt met zich mee dat soms impopulaire maatregelen noodzakelijk zijn en dat anderzijds rekening moet worden gehouden met de verlangens van de coalitiepartner. Ik ben ervan overtuigd dat de landelijke PvdA haar uiterste best doet om volgens de grondbeginselen van de partij beleid te maken. Toch denk ik ook dat vanuit het land best wat kanttekeningen gezet mogen worden. De lokale afdelingen van onze partij zijn bij uitstek geschikt om de gevoelens in de maatschappij te verwoorden naar onze landelijke partij.

Wat gaan burgers in onze gemeente merken van een actieve PvdA-afdeling?

Het nieuwe bestuur maakt zich sterk om de PvdA afdeling naar buiten toe veel zichtbaarder maken. Als voorzitter ga ik daaraan zeker mijn bijdrage leveren. Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen; we hebben met Marjolein Kock en Nelleke den Boer een goed bezet secretariaat, Chris van der Made is aangebleven als penningmeester en Hilda Veth-Rijnaard en Jan-Willem Mennink maken het bestuur compleet. André Veth nam als secretaris afscheid, maar blijft als burgerraadslid actief voor PvdA en gemeente.