15 november 2014

PvdA toont duidelijk sociaal profiel bij begroting

Bij de begrotingsbehandelingen op 11 november toonden de verschillende partijen hun visie op de maatschappij. Waar de Christenunie-SGP de aandacht trok met gehele afwijzing van (soft)drugs en de VVD-voorman vooral ambities toonde op het gebied van toekomstige batige saldi, zo legde PvdA fractievoorzitter Bert Exoo veel eer in de sociale kant van de cijfers.

Mensen die zijn aangewezen op intensieve zorg zullen met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de andere transities een onzekere periode doormaken. Gelukkig toonden meerdere fracties zich daarover bezorgd.

De verschillende fractievoorzitters hadden elk een eigen insteek gekozen. De filmpjes van D66 waarin hun fractieleden aan het woord kwamen waren aardig. Jammer dat D66 voorman Van der Does zich tegen windmolens in ‘zijn achtertuin’ verklaarde, maar geen warme woorden voor duurzaamheid en natuur op wist te brengen. Behalve in de bijdrage van Groen Links bleef het milieu en duurzaamheid een ondergeschoven kindje. Marius Schenkel van CU-SGP liet ons aan de hand van zijn schippers op een originele wijze naar onze gemeente kijken. Freek Hartmeijer wist bijna een record snelpraten te vestigen, maar had een betoog dat goed bij dat van de PvdA aansloot.

Bert Exoo koos voor een stevig met enige humor doorspekt betoog. Prominent aandacht vroeg hij voor de kwaliteit van de buitenruimte, een zaak die de CDA-fractie ook aan het hart ging. PvdA-speerpunten als het zwembad en de participatie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten kregen een duidelijke plaats in zijn betoog. Ook toonde hij zich kritisch ten opzichte van het verder van de burger plaatsen van gemeentelijke taken in een Drechtstedelijk Klantcontactcentrum.

De meeste fractievoorzitters werden weinig geïnterrumpeerd. Dit gold niet voor VVD-leider Van Dorssen. Hij reageerde met wisselend succes op meerdere interrupties. Vooral CU-SGP raadslid van Gemerden toonde de nodige scherpte in deze onderbrekingen. Wat me als relatieve leek opviel was het grote aantal afkortingen dat de meeste politici hanteerden. In elk geval sprak Bert Exoo klare taal tijdens de eerste begrotingstermijn.

Jan-Willem Mennink