16 november 2015

Goed werk in de samenleving

Bestaanszekerheid, goed werk, ontplooiing, solidariteit en binding Met deze voor de PvdA belangrijke waarden hebben wij de gemeentelijke begroting voor 2016 getoetst. In het kader van goed werk hebben wij gepleit voor goede leerwerkplekken in Zwijndrecht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Solidariteit en binding begint bij ontmoeting. Gebleken is tijdens de inwonersavond dat veel ouderen een plekje missen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Wanneer mensen elkaar ontmoeten kunnen ze ook elkaar bijstaan en helpen.

Uiteraard hebben we ook gekeken naar de financiën. Verderop op de site kunt u lezen of Zwijndrecht er financieel wel goed voor staat.

 

Gerard Slotema