5 december 2013

Debat over decentralisatie met Wethouder Gerard Slotema in Groothandelsgebouw Rotterdam

De Zwijndrechtse PvdA wethouder Gerard Slotema is uitgenodigd om op het PvdA provinciaal gewest een discussie aan te gaan over de decentralisatie. Als wethouder weet hij dat er een groot aantal taken bij de gemeente de komende jaren van het rijk worden overgedragen. Regeren is vooruitzien, en de vraag hoe je deze taken als gemeente zorgvuldig oppakt zal een van de belangrijkste vragen worden in de komende tijd.

Decentralisatie; Hoe gaan we dat doen we in Zwijndrecht en in andere gemeenten?

Vanaf januari 2015 worden de Gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ, JEUGDZORG en PARTICIPATIEWET. Echter met veel minder financiële middelen dan nu. Dit betekent niet alleen een “transitie” maar ook “transformatie”. Een grote verandering in opzet en werkwijze. Vele gemeenten staan voor de opgave; Hoe leveren we goede en verantwoorde zorg met minder middelen?

HOE PAKKEN GEMEENTEN DIT OP? WAAR LIGGEN DE KNELPUNTEN? WAT ZIJN DE UITDAGINGEN? WIE HEEFT DE BEST PRACTICE?

Opzet van de bijeenkomst is om met alle bestuurslagen (Tweede Kamer, Provincie en Gemeenten) in gesprek te gaan. Om elkaar te stimuleren, te informeren en de onderlinge contacten te verstevigen.

Aan de discussie doen  in ieder geval mee: – Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid – Eline van den Boogaard, lid Provinciale Staten – Marco Florijn, wethouder in Rotterdam – Michiel van der Vlies, wethouder in H.I. Ambacht – Gerard Slotema, wethouder Zwijndrecht.

Wie het bedat wil meemaken is van harte welkom op 14 december in Zalencentrum Engels  in het Groothandelsgebouw (Naast Station Rotterdam CS) te Rotterdam. Even voor 10 staat de koffie klaar en gaat de zaal open