Begrotingstekort in Zwijndrecht

23 september 2019

Een begrotingstekort dreigt in Zwijndrecht voor 2020! En hoe komt dat? Dat zou je je af kunnen vragen. Dit tekort ontstaat doordat het rijk in 2015 de ouderenzorg en jeugdzorg naar de gemeenten heeft overgeheveld. Dit met het idee om de zorg en de hulp meer op maat te brengen waar dat nodig is.

Echter het budget werd met 40% gekort! De gemeenten gingen direct aan de slag, maar vergaten om het systeem dat het rijk hanteerde te veranderen. Het aantal zorgaanbieders – en dat zijn er vele – bleven. Gevolg: Er ontstaat een tekort. Dat kon je op je klompen aanvoelen.

Iedere zorgaanbieder heeft zijn eigen organisatie, die betaald moet worden. De handen aan het bed werden minder door die organisatiekosten. Voor het dreigend tekort heeft de gemeente Zwijndrecht met andere gemeenten bij het rijk om meer geld gevraagd. Op zich een goede zaak, want zorg blijft nodig. Echter als het systeem blijft zoals het nu is, dan blijven de tekorten oplopen. Men zal eens goed en gedegen moeten nadenken hoe dit in de toekomst te voorkomen is, zonder dat de zorg en hulpverlening minder wordt. De bewoners van de gemeente mogen hier niet het slachtoffer van worden!

André Veth