Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg, jeugdhulp en participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente een grotere rol in de ondersteuning van inwoners. Het gaat om taken op het gebied van jeugd, langdurige zorg (WMO) en werk en inkomen. De PvdA heeft de afgelopen maanden meegewerkt aan de veranderingen die in 2015 gaan komen. En wij denken dat we het in Zwijndrecht (De Drechtsteden) goed georganiseerd hebben.
Wijkteams en Jeugdteams zijn inmiddels gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. Doel van de veranderingen is om te bezuinigen, maar ook om de zorg en ondersteuning dichterbij huis te gaan organiseren. Gelukkig zijn er in Zwijndrecht al heel veel vrijwilligers en organisaties erg actief. Heeft u professionele hulp nodig, dan zorgt de gemeente daarvoor. Met uw vragen kunt u terecht bij de steunpunten van Vivera. Ook kunt u voor veel vragen de site van de gemeente raadplegen. U gaat naar de gemeentesite en klikt op:

Of u maakt gebruik van onderstaande link:
http://www.zwijndrecht.nl/Wonen_en_Leven/Zorg_en_Welzijn/Veranderingen_in_de_zorg_jeugdhulp_en_participatiewet

De PvdA fractie zal de invoering van al deze veranderingen in 2015 nauwlettend volgen en u kunt ook contact met ons opnemen als u suggesties voor verbeteringen hebt of als u vragen heeft over deze veranderingen.

Bert Exoo