6. De PvdA wil een positief jeugdbeleid

Daarbij gaan we uit van eigen kracht van ouders en kinderen. Geen onnodige etikettering en gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, maar investeren in preventie

Walburg (3)