5. Gezond en welzijn gekoppeld in elke wijk

De PvdA wil gezondheidscentra en andere activiteiten aan elkaar gaan koppelen zodat die elkaar versterken. De PvdA wil in elke wijk een sociaal wijkteam met zorgcoördinator. Extra ondersteuning voor mantelzorgers en de invoering van wijkbudgetten waarbij de bewoners zelf kunnen kiezen welke middelen er in hun wijk zouden moeten worden ingezet.

Baken (1)