Zwijndrecht bouwt.

Door Hilda Rijnaard op 25 mei 2022

Bouwt Zwijndrecht? Jazeker. En hoe! Op vrijdag 20 mei heeft de raad een busrit gemaakt langs de verschillende bouwprojecten. Natuurlijk weet je als raad dat er gebouwd wordt of dat er gebouwd gaat worden. En de raad is er ook van op de hoogte wanneer er huizen opgeknapt worden. Dit komt allemaal per project langs in de carrousels.

Tijdens de busrit  werd ik me ervan bewust met hoeveel projecten Zwijndrecht bezig is. Dat zijn er veel, echt veel! Bijvoorbeeld Euryza. Als dat klaar is staan daar 191 nieuwe woningen. Of de Indische Buurt met 87 nieuwe woningen als dat afgerond is. De Noordoevers met 405 nieuwe woningen. Dit zijn maar 3 voorbeelden van een lange lijst projecten, waar men in Zwijndrecht mee bezig is. Naast huizen wordt er ook een nieuw zwembad gebouwd, winkelcentrum Kort Ambacht wordt opgeknapt, er wordt gebouwd aan een nieuwe Ds. Abraham Hellenboekschool en bedrijventerrein Bakestein is nagenoeg afgerond.  Ik kan nog  meer opnoemen, want de lijst is veel langer.

Ik wil met dit stukje maar zeggen dat we dit allemaal niet zien gebeuren, maar het gebeurt wel. Zwijndrecht is bezig om de woningnood te helpen oplossen. En iets wat daar dan ook nog bij komt is dat Zwijndrecht steeds mooier wordt. Wij kunnen er echt trots op zijn dat we hier wonen. Wat wij als PvdA natuurlijk wel in de gaten houden is dat 30 % van de nieuw te bouwen woningen uit sociale woningbouw bestaat. En dat 70% betaalbaar is, dat wil zeggen 30% sociaal en 40% middensegment. Als we dit voor elkaar krijgen, dan hebben we het in Zwijndrecht goed gedaan.

Hilda Rijnaard

Raadslid PvdA.

Hilda Rijnaard

Hilda Rijnaard

Hilda Rijnaard is sociaal bewogen en staat voor iedereen klaar. Ze is toegankelijk, benaderbaar en zegt ook waar het op staat. Hilda houdt van duidelijkheid. Ze is erg betrokken bij het onderwijs. Ze heeft altijd voor de klas gestaan.  

Meer over Hilda Rijnaard