24 juni 2014

Windenergie

Wethouder Mirck (ABZ) wil een intentieverklaring ondertekenen met de provincie Zuid Holland. PvdA Zwijndrecht is sceptisch: vele bezorgde bewoners in de omgeving van de gebieden waar de provincie voornemens is de windturbines te plaatsen.

De PvdA fractie is van mening dat door de intentieverklaring te ondertekenen de provincie haar verantwoordelijkheid ontloopt door deze neer te leggen bij de gemeente Zwijndrecht. Bovendien willen wij eerst een onderzoek naar niet alleen de haalbaarheid, maar ook de overlast en de opbrengsten. Uiteraard zijn wij voor duurzame oplossingen, maar dan wel goed onderbouwde lange termijn oplossingen
De wethouder heeft onze fractie niet weten te overtuigen van het belang om te tekenen.