Door op 19 december 2013

Wie bouwt? Wibaut!

Dé gemeenteraadsverkiezingsleus van de SDAP

Boekbespreking Theo van Straaten

Deze week is een boek uitgegeven waar elk PvdA lid trots op zou kunnen zijn. Het onderwerp? De belangrijkste wethouder die onze beweging ooit heeft gehad, namelijk Floor Wibaut.

Ik kreeg het net uitgebrachte boek van een vriend en las dit voor het slapen gaan in een keer, tot de vroege ochtend, helemaal uit. De inmiddels gepensioneerde hoofddocent Herman de Liagre Böhl had reeds boeken geschreven over o.a. Herman Gorter, en komt nu dus met zijn mooiste boek “Wibaut de Machtige”.

In het boek komt aan de orde hoe sociaaldemocratische gemeentepolitiek in een stad tot grote dingen kan leiden. En de resultaten zijn nog steeds te zien. Onlangs nog was de afdeling Vlaardingen in Amsterdam Zuid op bezoek; je kunt foto’s van dat bezoek zien op hun website , ze zijn de moeite waard om eens goed naar te kijken. Arbeiderswoningen die betaalbaar zijn en er uitzien als paleizen; en daar heeft Wibaut een flinke steen aan bijgedragen. Maar in Böhls boek komt meer naar boven, hij schrijft samen met zijn vrouw het boekje ‘Wordend Huwelijk’ in 1923, een boek waar in onze ogen hele gewone zaken in staan, maar die in die tijd, zelfs voor de SDAP jeugdbeweging AJC, als volstrekt revolutionair werden gezien.

Ook maakt hij de crisis mee en zag de financiële wereld in elkaar klappen. Maar kijk eens goed naar zijn oplossingen en opmerkingen hierover, je valt van je stoel ( of in mijn geval uit bed)  als je het vergelijkt met hoe we het nu doen. Niets van de huidige liberale uitverkoop maar zorgvuldig overheidsingrijpen. Dan zie je pas socialistische daadkracht.

De vormgeving van het boek zelf is prachtig, helemaal in de twintiger jaren Art Deco stijl.

Wibaut noemde zich Marxist, maar dat was hij eigenlijk niet, volgens Herman is hij meer een Fabian. Maar wel één die in een niet te stuiten energie zijn stad Amsterdam reanimeert. Niet voor niets was de verkiezingsleus van de SDAP ‘Wie bouwt? Wibaut’. En is hij de grootste socialistisch bestuurder van zijn tijd waarvan zelfs de rechtse Telegraaf met grote eerbied sprak over  ‘de Machtige’.

Heb ik ook kritiek na alle lofzang? Ja, maar slechts op één punt, de prijs. Bijna 40 euro, dat is dus niet voor iedereen te betalen. Laten we afspreken dat ik het uitleen aan onze minder draagkrachtige leden van de afdeling zodra ook mijn partner Digna Trimpe het ook gelezen heeft. Maar voor alle anderen op onze gemeenteraadsverkiezingslijst is dé opdracht: kopen en lezen. Verplichte kost als je wilt weten hoe je gemeentepolitiek in onze geest maakt!

Wibaut de Machtige; Herman de Liagre Böhl; Prometheus, € 39,95

Zie ook de facebook pagina van PvdA Vlaardingen: https://nl-nl.facebook.com/pvda.vlaardingen