Door op 19 december 2013

Motie zwembad te behouden aangenomen!

Het zwembad blijft in Zwijndrecht. Na 7 jaar discussie is nu toch besloten zwembad De Hoge Devel te behouden. PvdA Zwijndrecht was steeds al voor het behoud van het zwembad. De motie werd gesteund door VVD, GroenLinks, Kooij-Hartmeijer, CDA en uiteraard PvdA Zwijndrecht. Dit punt is ook een van onze speerpunten in het verkiezingsprogramma en dus al gerealiseerd. We blijven waakzaam om de realisatie en op het behoud van overige voorzieningen.

David Vaupell

David staat nummer 5 op onze verkiezingslijst.