Door Jan Willem Mennink op 26 mei 2015

Voorjaarsvergadering met inhoud

Op 21 mei werd de voorjaarsvergadering van de PvdA Zwijndrecht gehouden. Naast lokale politiek werd er vooral gesproken over het gewest. Theo van Straaten wist als inleider prima te vertellen hoe het gewest functioneert en wat voor werk hier wordt verricht.

Voor belangstellenden is het goed te weten dat elk lid gewoon naar de gewestelijke vergadering kan komen en dat regelmatig vooraanstaande PvdA-politici hier komen spreken.

Verder legde de kascontrolecommissie verantwoording af. Penningmeester Chris van der Made werd weer decharge verleend. Ook werd Gerard Slotema wederom gekozen tot congresafgevaardigde. Kort na tienen kon voorzitter David Vaupell deze inhoudelijke bijeenkomst afsluiten.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Willem Mennink

Jan Willem Mennink

Bestuur – Algemeen lid

Meer over Jan Willem Mennink