Verkiezingsprogramma PvdA Zwijndrecht vastgesteld

9 september 2017

Op 7 september heeft de PvdA Zwijndrecht in haar ledenvergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld. Traditioneel belangrijke thema’s zijn wederom het sociale beleid en de aandacht voor een goede uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg.

Op de agenda stond ook een zeer actueel thema: de mogelijke verkoop van de aandelen Eneco door de gemeente. Zwijndrecht is voor ruim 1% aandeelhouder van Eneco en de grotere aandeelhouders als Rotterdam en Dordrecht hebben al aangegeven voor verkoop te zijn. Dit betekent dat Zwijndrecht geen jaarlijkse dividenden meer ontvangt, maar eenmalig een groot bedrag tegemoet mag zien. De discussie was zeer levendig. Er waren zowel principiële argumenten, zoals het belang van nutsbedrijven in handen van overheden als pragmatische kanten, zoals de besteding van enkele tientallen miljoenen na de verkoop.

Voorzitter David Vaupell loodste de vergadering langs de hoogtepunten van het programma waarbij opsteller Jan-Willem Mennink de nodige toelichting gaf. Na een geanimeerde discussie werd het aangescherpte programma met algemene stemmen aangenomen.

Ten slotte lichtte de nieuwe fractievoorzitter Siham Berrag Nahari de leden in over de nieuwe samenstelling van de fractie, waarbij André Veth raadslid is geworden en Nelleke den Boer tot burgerraadslid is benoemd.