14 mei 2016

Uitnodiging voor de PvdA ledenvergadering van 30 mei 2016

Op maandag 30 mei organiseert de PvdA Zwijndrecht weer een ledenvergadering. Deze vindt plaats in Wijkcentrum Xiejezo aan de Grote Beerstraat 10 in Zwijndrecht. De zaal is open vanaf 19.45 uur en de vergadering begint op 20.00 uur.

De agenda is als volgt:

  1. Opening en mededelingen;
  2. Notulen najaarsvergadering;
  3. Tweede Kamerlid Marit Maij gaat in op de actuele internationale ontwikkelingen. Wat betekent een mogelijke Brexit voor ons en heeft het Oekraïnereferendum nog gevolgen voor onze positie in de EU? Tijd voor pittige stellingen!

Pauze

  1. Verslag van de kascontrolecommissie;
  2. Nieuws uit de fractie; personele wisselingen en actuele zaken
  3. Wat verder ter tafel komt;
  4. Sluiting

 

Tweede Kamerlid Marit Maij

Als het om buitenlandse zaken gaat is Marit Maij onze vrouw in de Tweede Kamer. Zij houdt zich intensief bezig met het nabije en ook het verder gelegen buitenland. De ontwikkelingen in Groot-Brittannië volgt ze op de voet en ook in de aanloop van het Oekraïnereferendum liet zij zich niet onbetuigd. Nu voor veel kiezers Nederland al groot genoeg is, zal een discussie met haar interessant worden. Kan Nederland zich een isolement veroorloven en hoe vinden we een balans tussen de behartiging van onze internationale belangen, Europese solidariteit en anderzijds de ongeruste burgers?

We hopen u op 30 mei te mogen begroeten in Wijkcentrum Xiejezo!  Indien u geen vervoer heeft, kunt u contact opnemen met Marjolein Kock .

Haar telefoonnummer is: 06-2898 8053.

 

Bestuur PvdA Zwijndrecht