13 mei 2015

Uitnodiging voor de PvdA ledenvergadering van 21 mei

Op donderdag 21 mei organiseert de PvdA Zwijndrecht weer een ledenvergadering. Deze vindt plaats in Wijkcentrum Kubiek aan de Zwaluwstraat 1 in Zwijndrecht. De zaal is open vanaf 19.45 uur en de vergadering begint op 20.00 uur.

De agenda is als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen najaarsvergadering
 3. Korte terugblik campagne Provinciale Staten
 4. Stand van zaken Ombudsteam
 5. Theo van Straaten (gewestelijk afgevaardigde) houdt een inleiding over de rol van het  Gewest binnen de PvdA-organisatie
 6. Actuele zaken uit de gemeenteraad
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Verkiezing lid kascontrolecommissie
 9. Verkiezing congresafgevaardigde
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Sluiting

Verkiezing lid kascontrolecommissie

De samenstelling van de kascontrolecommissie rouleert. Het langstzittende lid verlaat de commissie en een nieuw lid wordt elk jaar gekozen. Tot het begin van de ledenvergadering kunnen kandidaten gesteld worden voor deze functie.

Verkiezing congresafgevaardigde

Momenteel is Gerard Slotema onze afgevaardigde, maar is niet herkiesbaar. De congresafgevaardigde heeft stemrecht op partijcongressen en maakt deel uit van het hoogste orgaan van de PvdA. Overigens mogen niet-afgevaardigden ook de congressen bezoeken. Het bestuur roept leden op zich voor deze functie kandidaat te stellen. Ook dit kan tot aan het begin van de ledenvergadering.

We hopen u op 21 mei te mogen begroeten in Wijkcentrum Kubiek!  Indien u geen vervoer heeft, kunt u contact opnemen met Hilda Rijnaard (h.rijnaard@gmail.com) . Haar telefoonnummer is

06-2456 9294.

 

Bestuur PvdA Zwijndrecht