Door op 10 maart 2015

Siham Berrag-Nahari: Geslaagde wijkavond Noord!

We mogen terugkijken op een geslaagde avond voor de inwoners van wijk Noord. Op 16 februari organiseerde de gemeente wijktafels met inwoners, de begeleiding was in handen van de gemeenteraadsleden. Een fantastische opkomst van burgers die begaan zijn met hun wijk en graag meedenken over “Schoon, Heel en Veilig”, het thema van deze avond.

Op grote vellen papier werd aangegeven waar verbeterpunten nodig zijn, waar men zich zorgen over maakte en werden hier en daar toch ook wel pluspunten benoemd.

Voor mij als raadslid zijn dit soort interactieve avonden geweldig, de raad is er immers voor u! Nu aan de gemeente Zwijndrecht de “Schone” taak om alle verzamelde informatie te gebruiken als handleiding om Noord mooi te houden…