2 januari 2015

PvdA Zwijndrecht wenst iedereen in de gemeente Zwijndrecht een voorspoedig 2015

Het voltallige bestuur van PvdA afdeling Zwijndrecht wenst u een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuwjaar.

Het bestuur bestaat uit;

Chris van der Made – Penningmeester /webmaster,  Marjolein Kock en Nelleke den Boer – Secretarissen, Jan Willem Mennink en Hilda Rijnaard – Algemeen bestuurslid, David Vaupell – Voorzitter