4 september 2017

PvdA stelt verkiezingsprogramma vast

Op donderdag 7 september houdt de PvdA Zwijndrecht de ledenvergadering waarin het verkiezingsprogramma 2018-2022 wordt vastgesteld. Daarnaast staat de mogelijke verkoop van energiebedrijf Eneco op de agenda.

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de afgelopen maanden heeft de PvdA zich met vier themabijeenkomsten hierop inhoudelijk voorbereid. Op de vergadering kunnen leden en belangstellenden zich uitspreken over het concept programma.

De gemeente Zwijndrecht is met nog enkele tientallen gemeenten eigenaar van Eneco. Grote plaatsen als Rotterdam, Den Haag en Dordrecht willen hun aandelen in Eneco verkopen. De andere aandeelhouders als Zwijndrecht moeten zich daarom ook uitspreken. Verkoop zorgt voor een eenmalige grote opbrengst, maar daarna stopt de stroom dividenden en is er geen zeggenschap meer.

De nieuwe fractievoorzitter Siham Berrag-Nahari zal u daarna bijpraten over de ontwikkelingen in de PvdA-fractie en de gemeenteraad.

De bijeenkomst op 7 september begint om 20.00 uur en wordt gehouden in “Xiejezo” aan de Grote Beerstraat 10 in Zwijndrecht. Belangstellenden zijn van harte welkom.