15 januari 2017

PvdA-jubilaris Paul Hoogerwerf geëerd

Donderdag 12 januari werd gevierd dat Paul Hoogerwerf al 60-jaar lid is van de Partij van de Arbeid. In “De Vergulde Swaen” werd stilgestaan bij dit jubileum.

Paul Hoogerwerf is inmiddels 89 jaar, maar kan nog helder vertellen over zijn verleden. Voor de PvdA was hij twintig jaar raadslid en bij Unilever werkte hij veertig jaar, waarvan lange tijd als maatschappelijk werker. Hoogerwerf ontving naast lovende woorden natuurlijk een bos rode rozen en een passend boek.

De lokale PvdA combineerde een gezellige receptie met een korte ledenvergadering. Het gehele bestuur werd herkozen. David Vaupell blijft voorzitter, secretarissen blijven Nelleke den Boer en Marjolein Kock, penningmeester is weer Chris van der Made. Samen met de bestuursleden Hilda Rijnaard en Jan-Willem Mennink zetten zij zich voor weer twee jaar in.

in de vergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

Het draaiboek voor de gemeenteraadsverkiezingen is aangenomen;

De profielschets voor de gemeenteraadleden inclusief de fractievoorzitter is vastgesteld;

De opzet voor samenstelling van de kandidaatstellingscommissie is gewijzigd vastgesteld. Naast minimaal één bestuurslid, één lid uit de afdeling wordt de commissie compleet gemaakt met twee PvdA-leden van buiten de afdeling.

 

Nelleke den Boer zet jubilaris Paul Hoogerwerf in het zonnetje.