24 maart 2017

PvdA in gesprek met wijkplatforms en dorpsraad

Dit voorjaar gaat de PvdA Zwijndrecht het programma opstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Eén van de centrale punten in het programma zijn de wijken van Zwijndrecht en Heerjansdam.

Op woensdag 30 maart organiseert de PvdA een programmabijeenkomst met vertegenwoordigers van de wijkplatforms en de dorpsraad. Deze wijkvertegenwoordigers vertellen over hun rol in hun buurt. Daarna wordt gekeken hoe de platforms en de dorpsraad functioneren en waar verbeteringen mogelijk zijn. Er zal ook over enkele stellingen worden gesproken. Vervolgens krijgen de belangrijkste uitkomsten  een plek in het op te stellen verkiezingsprogramma.

De bijeenkomst op 30 maart begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het “Hart van Meerdervoort” aan de Jacques Perkstraat 57B in Zwijndrecht. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.