11 juni 2013

PvdA Ideeën Fabriek 2013, 20 juni te LOC@ Zwijndrecht

De productie wordt opgestart!

Op 20 juni 2013 gaat de Ideeënfabriek van de PvdA Zwijndrecht aan de slag. We nodigen hiervoor iedereen uit op de volgende locatie: LOC@, laurensvliet 1 te Zwijndrecht. U bent van harte welkom vanaf 19:30 (inloop) waarna we om 20:00 gaan inklokken.

Wat gaat er gebeuren? Tijdens deze bijeenkomst zullen we beginnen met een grondige revisie van ons verkiezingsprogramma. Dat moet, omdat er de afgelopen vier jaren veel veranderd is in Zwijndrecht, overigens veel ten goede. Maar door de economische tegenwind moet de gemeente de zeilen gaan bijzetten en de lading nog eens goed verankeren. We willen dat Zwijndrecht een gemeente blijft waar de komende jaren goed te leven valt.En dat kan alleen als wij als politieke partij goed weten wat iedereen wil die Zwijndrecht een goed hart is toegedaan.

Onze eerste productiedag ziet er als volgt uit:

  • Ontvangst met koffie en thee.
  • Welkomstwoord van directeur Wethouder Gerard Slotema.
  •  Korte inleiding waarin afdelingscheffen Siham Berrag-Nahari en Theo van Straaten de bedoeling van de werkbanken uitleggen waarna de indeling van de werkbanken volgt.
  • Aan de diverse werkbanken zal op basis van een korte inleiding door de voormannen en -vrouwen gevraagd worden welke ideeën en opvatting men over een specifiek Zwijndrechts thema heeft. U kunt op de bijeenkomst zelf kiezen waar u het liefst bij aansluit.
  • Na drie kwartier inspiratie en  werken bij een werkbank is het tijd voor pauze met drank en netwerken.
  • De assemblage gaat beginnen, onder leiding van Siham en Theo worden de diverse producten van de werkbanken gepresenteerd. Dat doen we in een Lagerhuisopstelling.
  • Het eindproduct wordt gepresenteerd. Onder beoordeling van Gerard wordt gekeken welke nieuwe inzichten absoluut moeten worden meegenomen naar een nieuw PvdA verkiezingsprogramma.
  • Als de fabrieksfluit gaat sluit de directeur de eerste werkdag van onze Ideeënfabriek af!

In de PvdA Ideeënfabriek staat de productie in de werkbanken centraal. Kom met ons de productie opstarten en draag uw grondstoffen aan. Zo komen we tot een mooi product waar de lokale partij mee kan gaan werken. Eigenwijsheid stellen we op prijs : niets zeggen verandert ook niets

U kunt aanschuiven bij de volgende werkbanken:

–  Werkbank  openbare en groene ruimte, de fiets voorrang! Voorman Jan Willem Mennink .

Werkbank werk, scholing en economie: juist nu van het allergrootste belang! Voorman Theo van Straaten.

–  Werkbank Zorg en  WMO: alles wat wij als gemeente sociaal moeten gaan doen! Voorman Bert Exoo.

–  Werkbank wonen, schoon, heel en veilig: wat gaan de woningbouwcoöperaties doen in onze gemeente? Hoe veilig is Zwijndrecht? Wat zal de rol van de wijkplatforms worden? Voorman André Veth

–  Werkbank de toenemende armoede en hoe gaan we die in Zwijndrecht bestrijden! Voorvrouw Siham Berrag-Nahari

We hopen u in groten getale te mogen begroeten!

U kunt zich aanmelden via de secretaris van de PvdA Zwijndrecht: André Veth, aveth@chello.nl

N.B. We zijn te gast op het LOC@. De ruimte die zij ons daar aanbieden is prachtig, wat een mooie VMBO school hebben we in Zwijndrecht! De door ons gehuurde ruimte is heel symbolisch, de plek waar op dit moment jonge mensen worden opgeleid voor vele ambachten in het bedrijfsleven. Maar we melden het ook hier maar nadrukkelijk: we huren de ruimte als PvdA, er is geen enkele verbinding te leggen tussen LOC@ en de PvdA. Onderwijs is er voor iedereen en voor alle partijen in ons land en dat is maar goed ook.