25 februari 2013

PvdA fractie bezoekt VVGZ

Op maandag 18 februari bezocht de PvdA fractie voetbalvereniging VVGZ aan het Noordpark.
VVGZ heeft tien jaar gewacht op verhuizing van de velden naar de oude gemeentewerf om plaats te maken voor het project de Noordoevers.
Nu Noordoevers definitief in de ijskast gaat, gaat voor de voetbalvereniging de deal niet door. VVGZ heeft hierdoor te kampen met (veel) achterstallig onderhoud en gaat de komende periode aan de slag met hun complex. Het was goed om te horen dat VVGZ mooie en haalbare plannen heeft om het terrein op te knappen en uit te breiden naar het leden aantal. Met 850 leden is het een grote club te noemen! Er komen onder andere kleedkamers bij en ook zal getracht worden het bovenveld bespeelbaar te maken.
VVGZ, heel veel succes namens PvdA Zwijndrecht!