PvdA en GroenLinks, mogelijke samenwerking?

23 juni 2022

De PvdA Zwijndrecht organiseerde 22 juni een bijeenkomst over een heel actueel
onderwerp; moet de PvdA nauw gaan samenwerken met vooral GroenLinks? De week
ervoor was dit al hèt onderwerp op het PvdA-congres en ook GroenLinks sprak zich
eerder al positief uit in deze richting.

Joshua Paas, projectcoördinator verenigingszaken van het landelijke partijbureau hield
voor de geïnteresseerde leden en gasten een boeiende presentatie. Nadien werd er stevig
over gedebatteerd, want het onderwerp raakt aan de identiteit van de partij. Uiteindelijk
vond vrijwel iedereen het een goed idee de nadere samenwerking ook op lokaal niveau te
verkennen.