27 juni 2017

Programmabijeenkomst jeugdzorg en WMO 5 juli 20.00 uur

Komende woensdag 5 juli staat alweer de laatste programmabijeenkomst voor het verkiezingsprogramma op de agenda. Deze bijeenkomst gaat over een lokaal en gevoelig onderwerp; het functioneren van de jeugdzorg en de WMO.

Zeer actueel is het hoge percentage kindermishandelingen in Zwijndrecht en het functioneren van de instanties die over het welzijn van de jeugd gaan. Verder gaat de bijeenkomst over de WMO en de mogelijke politieke sturing op deze gebieden.

We hebben vier gasten uit verschillende hoeken die ons kunnen helpen het juiste duurzame profiel te vinden. Onze gasten zijn:

Petra Niekamp, ervaringsdeskundige

Anke-Elze de Jonge, zij brengt kennis van jeugdzorg en het sociale domein in

Richard van Halen, betrokken partijgenoot

Gerard Slotema, ex-wethouder en raadslid en daardoor goed bekend met de bestuurlijke kant van de problematiek.

De gasten krijgen de gelegenheid vanuit de eigen achtergrond de problematiek te schetsen en hun ideeën over mogelijke oplossingen naar voren te brengen. Uiteraard gaan betrokkenen met de zaal in discussie en is er voor iedereen gelegenheid een bijdrage aan het programma te leveren.

Aan het einde van de avond proberen we concreet aan te geven welke punten een plek in het programma krijgen en welke punten we nog willen overwegen.

De bijeenkomst op 5 juli begint om 20.00 uur en wordt gehouden in “Xiejezo” aan de Grote Beerstraat 10 in Zwijndrecht. We willen u hierbij van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst.

 

Graag tot woensdag 5 juli!