Perspectiefnota 2013 en 1e burap, investeringsprogramma en jaarverantwoording 2012