11 februari 2014

Parkeren in walburg voortaan mobiel

Op 4 februari stond het betaald parkeren en de vervanging van de automaten weer op de politieke agenda.

Het voorstel wat nu voorligt is mobiel betalen. Achteraf betalen dus per mobiel.Betaald parkeren in Walburg blijft een punt van discussie. Jarenlang is er in de raad gepraat over betaald parkeren. Voor de crisis toen er volop plannen waren Walburg grootschalig uit te breiden werd er zelfs gedacht aan een parkeergarage onder Walburg. Met het verdwijnen van de plannen voor uitbreiding werd de roep naar gratis parkeren bij winkeliers steeds groter, maar ook bewoners uit omliggende gebieden.

Ook de PvdA heeft het college verzocht deze mogelijkheid te onderzoeken. Helaas kregen we partijen als ABZ niet mee in deze discussie. Het afschaffen slaat een gat in de begroting. de PvdA stelde voor om dan een systeem in te voeren waarbij de parkeerder in ieder geval enkel betaalt voor de werkelijke tijd dat hij geparkeerd staat, bijv. Door slagboomparkeren. Helaas bleek dit na onderzoek te duur te zijn om in te voeren, waardoor het parkeertarieven omhoog zou moeten. Uiteraard zijn wij geen voorstander van parkeerverhoging!