Overstap Hilda Rijnaard naar fractie

21 mei 2018

Sinds deze raadsperiode kunnen partijen een tweetal burgerraadsleden benoemen.  André Veth keert terug als burgerraadslid en Hilda Rijnaard maakt haar entree als ondersteunend raadslid. De fractie wordt hierdoor naast Gerard Slotema en Nihat Kahveci getalsmatig en kwalitatief goed ondersteund.

Hilda Rijnaard kan haar werkzaamheden als burgerraadslid niet meer combineren met haar bestuurslidmaatschap en treedt af als algemeen bestuurslid. Het bestuur gaat haar inbreng en werklust zeker missen. Hilda nam de vaak ondankbare taak op zich de notulen te maken en altijd vlot te presenteren. Verder heeft Hilda veel werk verricht in de campagnes en het organiseren en ondersteunen van vele activiteiten. Ook in haar rol als gastvrouw van de meeste bestuursvergaderingen gaan we haar missen. Hilda bedankt en veel succes als burgerraadslid!

Op deze plaats danken we André Veth ook voor het wederom oppakken van zijn werkzaamheden als burgerraadslid. We zijn er als bestuur van overtuigd dat we ook deze periode in de gemeenteraad veel kunnen betekenen voor onze achterban en de samenleving als geheel.