Ledenvergadering PvdA over wonen was boeiend

2 oktober 2018

Op 27 september was “Xiejezo” weer het decor van een PvdA ledenvergadering. Als thema was Wonen in Zwijndrecht gekozen en dat bleek een aansprekend onderwerp.  Cor van Verk, in het dagelijks leven coördinator bij Stichting Woonkeus Drechtsteden, wist de problematiek in de sociale woningsector goed te benoemen. Gerard Slotema, fractievoorzitter van de PvdA in Zwijndrecht kon hierbij prima aansluiten op de situatie in Zwijndrecht.

Na de interessante inleidingen volgden discussies over verschillende stellingen. Hierin kregen de ontwikkelingen binnen de sociale huursector, maar ook het gemis aan duurdere huurwoningen veel aandacht. Ook bleek de betaalbaarheid van de energietransitie een onderwerp van discussie, zeker nu veel maatregelen nog verder uitgewerkt moeten worden. De opkomst was prima en vrijwel iedereen mengde zich actief in de discussie.

Verder werd er een nieuw bestuur gekozen. Hierbij gingen de vijf zittende bestuursleden op voor een nieuwe termijn en werd Adem Mustafa gekozen als nieuw bestuurslid. Doordat Hilda Rijnaard eerder al was overgestapt naar de fractie als burgerraadslid, werd van haar afscheid genomen als bestuurslid.