1 juni 2016

Kamerlid Maij in levendig debat

Met enige regelmaat hebben we prominente PvdA politici op bezoek in Zwijndrecht. Zo waren vorig jaar voorzitter Hans Spekman, vooraanstaand Europarlementariër Paul Tang, Tweede Kamerlid Roos Vermeij en partijveteraan Jan Schuurman Hess al langsgeweest.

Afgelopen maandag 30 mei sprak Tweede Kamerlid Marit Maij op onze ledenvergadering. Maij heeft buitenlandse zaken in haar portefeuille en was uitgenodigd om haar visie te geven op recente ontwikkelingen op Europees gebied.

Het referendum over de Oekraïne en het Britse referendum over een uittreding (Brexit) waren dankbare onderwerpen voor discussie. Na een korte inleiding waarin Marit Maij vertelde over de achtergrond van deze internationale ontwikkelingen en de rol van onze regering en het parlement was het tijd voor discussie. Aan de hand van een aantal stellingen over zowel het Oekraïnereferendum als de Britse volksraadpleging ontstond een levendige discussie. Kamerlid Maij wist door haar grote kennis de zaken in een helder perspectief te plaatsen en het belang van nauwe samenwerking binnen de EU te onderstrepen.

In het huishoudelijke deel van de vergadering is de penningmeester décharge verleend  over het afgelopen jaar en hebben we zowel Bert Exoo als Gerard Slotema in de bloemetjes gezet. We zijn blij dat Bert terug is na het ziekteverlof en zijn zeer tevreden dat Gerard het afgelopen jaar voor hem in wilde vallen.

Ondanks het slechte weer hadden de thuisblijvers geen gelijk. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.