24 juni 2014

Invulling braakliggende terreinen na motie PvdA!

Op 19 juni 2012 is door de PvdA fractie mede namens de VVD motie 19 ingediend. Deze
motie geeft aan dat braakliggende terreinen en leegstaande panden binnen de gemeente
het aangezicht en de leefbaarheid van Zwijndrecht geen goed doen en dat deze troosteloze aanblik en verloedering dient te worden tegengegaan. Uit motie 19 is het actieplan
braakliggende terreinen voortgekomen.

Twee van de braakliggende terreinen die in het actieplan zijn benoemd is het (voormalig)
Van Yperen terrein en de locatie Koningshof. Het Van Yperen terrein bevindt zich naast het
station en is gelegen tussen de Jan Steenstraat en het spoor. De locatie Koningshof
(voormalige Koningskerk) bevindt zich op de hoek van de Koninginneweg en de
Burgemeester Jansenlaan tegenover de Passage.

In het actieplan is toegezegd om samen met bewoners een tijdelijke inrichting te gaan
bepalen. Hier is de afgelopen maanden invulling aan gegeven.

Vanuit het actieplan Jong in Noord (JIN) loopt er een concrete actie om op korte termijn een drietal bushokjes met zitgelegenheid en afvalvoorziening te plaatsen op het Van Yperen
terrein als verwijsplek voor de jeugd in Noord. Het is de bedoeling om samen met jeugd op
korte termijn tot een definitieve inrichting van een verwijsplek te komen.
Dit plan wordt uiteraard goed afgestemd met de andere plannen voor de tijdelijke inrichting.

PvdA Zwijndrecht is blij met deze ontwikkeling en zal deze op de voet volgen. We zetten ook in op de hekken rondom de Koningshof weg te halen!