3 april 2017

Inspirerende aftrap van de programmabijeenkomsten

Donderdag 30 maart was de eerste bijeenkomst in de aanloop naar het opstellen van het verkiezingsprogramma. De PvdA in de buurt is een belangrijke insteek voor ons programma en ambities in de komende raadsperiode.

Namens de dorpsraad Heerjansdam waren Mariska Struijs en Mike van der Neut de gasten en het Wijkplatform Walburg werd vertegenwoordigd door Carry Breur. Naast de inventarisatie van elkaars wensen werd ook de werking van de wijkplatforms en de dorpsraad besproken. De openbare ruimte is een punt waar nog de nodige meters gemaakt moeten worden. Zo is de bestrating bij het winkelcentrum Walburg in slechte staat en zijn er de nodige klachten over het groenbeheer. Ook de vernieuwing van het centrum van Heerjansdam bleek een heldere wens. Deze en andere herkenbare punten zullen een goede plek in het verkiezingsprogramma krijgen. Het was een geslaagde avond!