26 juni 2013

Ideeën uit de Zwijndrechtse samenleving voor het verkiezingsprogramma 2014- 2018 van de PvdA Zwijndrecht.

 

De werknotities:

 

 

Werkbank Openbare en groene ruimte, de fiets voorrang.

Verschuiving mobiliteit, meer fietsen, ook elektrisch, laad automaten.

Een win/win situatie, nl. beter voor de gezondheid en milieu.

Hoofdfietsroute uitbreiden. Goede en beheersbare fiets parkeergelegenheid bij het station en belangrijke bushalten.

Veiligheid bij rotonden evalueren en verbeteren.

Zwaar vrachtverkeer buiten de stadskern. Stadslandbouw in open plekken.

Buitengebied koesteren en behoud natuurschoon.

werkbank.jpg

Werkbank scholing en economie, juist nu van het allergrootste belang.

Bij lokaal initiatief voor bouwprojecten ( o.a. zonnepanelen ) dan bij aanbesteding vooral rekening houden met lokale ondernemers.

Onafhankelijke rekenkamer.

( leden geen gem. Bestuurders )

Vrijwilligerswerk niet ten koste van betaald werk.

Opleiding, richting sturend naar gegarandeerd betaald werk.

Betaalbare woningen bouwen voor starters met behulp van lokale ondernemers.

Onderwijs, vak invoeren leren omgaan met geld. Nibud.

Onderwijs initiatief, opleiding logistiek, weg, water en voedingsindustrie.

Werklozen en werkloze zzp, ers zonder werk stimuleren omscholing naar werk waar wel vraag naar is.

werkbank.jpg

Werkbank Zorg en WMO, alles wat wij als gemeente sociaal moeten gaan doen.

Zorg voor een sociale wijkdienst. Zorg voor een zorgcoordinatoor.

Regels maar ook handhaving.

Kijk naar de vraag achter de vraag.

Het gaat niet om woorden maar om daden.

( trajecten zijn / duren te lang. )

 werkbank.jpg

Werkbank Wonen, schoon, heel en veilig, wat gaan de woningcorporaties doen in onze gemeente. Hoe veilig is Zwijndrecht. Rol, wijkplatforms.

Toenemende armoede, hoe gaan we die bestrijden. 

Gemeente moet prestatieafspraken maken met WOCO.

Meer sociale woningbouw voor starters

Levensloopbestendige woningen. Stimulerende maatregelen woningmarkt.

I.v.m. vergrijzing, toegankelijkheid straatmeubilair, overal toegankelijkheid scootmobiel, rollator, etc.

Terugkeer professionele ondersteuning wijkplatforms, vergoeding voor de leden.

Meer bekendheid geven.

Open plekken in de gemeente, opvullen met groen, ( o.a. bij van Yperen. )

Meer inzet jongerenwerkers, inzetten preventie teams. Overlast aanpakken.

 

De ideeën kwamen uit de ideeën fabriek die tijdelijk was gehuisvest op het LOC@ d.d. 20 juni 2013 onder leiding van Weth/ DIR G. Slotema  de afdelingschefs

Siham Berrag-Nahari en Theo van Straaten die leiding gaven aan een diverse samenstelling van de Zwijndrechtse samenleving.

 

 

Uitwerking: Verkiezingsprogrammacommissie PvdA Zwijndrecht