1 november 2013

Freek Hartmeijer en René Kooij verlaten de PvdA

De PvdA betreurt de stap van de heren Kooij en Hartmeijer om een lokale partij te beginnen. De PvdA is van mening dat beide raadsleden voldoende ruimte hebben binnen de PvdA om op te komen voor de belangen van senioren in Zwijndrecht. We zijn benieuwd naar hun plannen. Wel vinden we het een verlies voor de fractie dat we tot de verkiezingen twee zetels minder hebben, doordat beide heren hun zetels in de raad willen behouden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Bert Exoo 0650621938 B.Exoo@Zwijndrecht.nl