ENERGIETRANSITIE, hoe dan?

3 augustus 2019

2019, Het is zomer. Net als vorig jaar hoge temperaturen (te) weinig neerslag.

Het klimaat verandert, daar is – een enkeling uitgezonderd – iedereen het wel over eens.

Enerzijds verwelkomen we de hogere temperaturen en warmere, drogere zomers in Nederland maar anderzijds krijgen we ook te maken met heel turbulent weer.

We zien dat door de aanhoudende droogte diersoorten, met name in het oosten van het land, waar we nog redelijk wat natuur hebben, uitsterven of uit dreigen te sterven.

Daarnaast zijn we nog afhankelijk van Gas (steeds minder uit Groningen) en Olie (uit een regio n de wereld waar het ook al niet rustig is.

Het is de natuur EN de economie die ons erop wijst dat het anders moet. Als we onze welvaart willen behouden en onze leefomgeving ook dan moet het echt anders. De Energietransitie is al in gang gezet.

Dara krijgen we allemaal mee te maken. Het rijden gaat straks elektrisch. Maar de techniek darvoor is nog beperkt en staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Mondjesmaat verschijnen er nieuwe elektrische auto’s op de markt. Vooralsnog behoorlijk duur en voor de meeste mensen onbereikbaar. Het is trouwens niet eens zo zeker dat we allemaal uit het stopcontact gaan tanken daarbij. Andere technieken zoals het rijden op waterstof bestaan ook al.

Wat het ook gaat worden, het zal altijd zonder fossiele brandstoffen gaan.

En thuis dan? We stoken nu als het weer wat kouder is natuurlijk gewoon op gas. De overheid heeft immers een halve eeuw iedereen uitgenodigd om op gas te gaan verwarmen en koken. Daar is in Nederland een prachtige infrastructuur voor gemaakt. Toch moeten we ook daar – op termijn – vanaf, van dat gas.

Alteratieven zijn in ontwikkeling; Elektrisch verwarmen (waarbij we zelf soms kunnen bijdragen door zonnepanelen op ons dak te laten leggen), Warmtenetten worden ontwikkeld – daar gaan we de komende decennia nog veel van zien en horen, Warmtepompen, aardwarmte, stoken op waterstof … maar ook daarvoor geldt dat het nog lang niet is uitontwikkeld.

Wat kun je dan nu al doen? Tsja – nu kun je vooral richten op besparen. Op zuinig met energie omgaan.

Isoleren dus. In een eigen huis kun je al – relatief gunstig – je dak en vloeren isoleren. In een huurhuis zal de huisbaas hier iets aan willen/moeten doen. En daarnaast bewust met energie omgaan, niet alleen om de rekening laag te houden, maar omdat we met zijn allen nog niet klaar zijn om alles met alternatieve energiebronnen te doen.

De energietransitie is nog verre van afgerond, maar de maatschappij is er wel mee bezig.

De PvdA loopt voorop om de energietransitie in goede banen te leiden. Het moet kostenneutraal en niemand mag er de dupe van worden. Dáár maakt de PvdA zich hard voor.

 

David Vaupell,

Trotse voorzitter van PvdA afdeling Zwijndrecht.