Door op 14 oktober 2015

De PvdA houdt de financiën op orde

Uit: Weekblad de brug van 14 oktober 2015;

Op 10 november a.s. wordt de gemeentebegroting weer behandeld. De PvdA zal zich weer inzetten tegen lastenverhoging en hogere uitgaven.

Ondanks het feit dat het rijk minder geld geeft aan de gemeente zullen we een keuze moeten maken. Geen lastenverhoging voor de minima, strakke regie op de zorg, meer ruimte voor de jeugd en minder bureaucratie!