Door op 10 december 2013

De Participatiewet en Zwijndrecht

 

Ambitie: zo veel als mogelijk mensen aan de slag.

De participatiewet is door onze staatssecretaris Jetta Klijnsma naar de kamer gestuurd. En met het doel is niets mis: ‘zoveel als mogelijk mensen, waaronder mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag helpen.’ In de wet stelt onze PvdA bewindsvrouw voor om alle beschikbare euro’s op  één hoop te vegen door het samenvoegen van de budgetten voor de Bijstand,de Wajong en de sociale werkplaatsen. Er ontstaat dan een pot met geld die bij overdracht aan de gemeenten (als uitvoerder) ter beschikbaar komt. Hiermee gaat een oude wens van de PvdA over tot beleid, het ontschotten  van bestaande regelingen (Ontschotten is hier maatregelen nemen om uitvoeringswetten aan elkaar te koppelen in de uitvoering, red.) en ze overhevelen aan de gemeenten omdat deze beter kunnen bepalen wie wat nodig heeft. De gemeente krijgt de komende jaren de vrijheid om als uitvoerder van de wet ook te kunnen handelen.

Als extra instrument krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkosten subsidie te geven. De werkgevers krijgt bij indienstneming van een deelnemer deze extra toegeschoven terwijl de deelnemer gewoon een cao-loon krijgt. En inderdaad kan dat helpen bij wat moeilijk bemiddelbare mensen. Er komen 35 regionale werkbedrijven waar de gemeenten, ook in onze Drechtsteden, de coördinatie van krijgen.

Hoe groot  is de kans het dat deze operatie gaat lukken? Onder de komende participatiewet vallen op dit moment landelijk de volgende aantallen:

400.000 mensen met een uitkering,

140.000 mensen met een Wajong uitkering,

100.000 mensen in een sociale werkplaats.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat in 2026 100000 mensen met een arbeidsbeperking een baan hebben in de marktsector. De overheid tekent zelf nog in voor 25.000 banen.

De vraag is of gemeente niet voor een onmogelijke taak worden gesteld om ook lokaal, voor haar deel, dit voor elkaar te krijgen. De afspraak in het sociaal akkoord gaat uit van een toekomstige positieve groei van de economie. Als gemeente is daar weinig invloed op uit te oefenen. Krijgen de gemeente dan niet een behoorlijke (zwarte) piet toegespeeld?

Als lokale PvdA mogen we het dus wel eens kritisch tegen het licht houden. Maar voordat we al te somber worden toch maar even wat goede zaken vermelden;

De participatiewet is zeer nuttig omdat het ontschot en er één partij verantwoordelijk wordt gemaakt; namelijk de gemeente, nogmaals een oude PvdA wens. We zien hier tegelijkertijd waarom een andere minister van ons graag wil dat er grote gemeenten komen met 100.000 inwoners. Immers dan heeft het ambtenaren-apparaat, met deze grootte, ook de kracht om tot uitvoering te komen. Gelukkig hebben wij hier de Drechtsteden. Maar de komende vier jaar komt er dus een grote klus op ons af. Van belang is dat onze partij ook lokaal altijd gekozen heeft voor interstedelijke samenwerking. Die zullen we hard nodig hebben de komende tijd.

Landelijk arbeidsmarktbeleid komt dus met harde kracht op ons af, we moeten ons daar klaar voor maken; doorgaan dus, aldus ons verkiezingsprogramma! Ook op dit punt in Zwijndrecht.participatiewet

 

Theo van Straaten staat nummer 4 op de verkiezingslijst van de PvdA Zwijndrecht.