20 november 2013

Dag van Respect met Wethouder Gerard Slotema

Op donderdag 14 november 2013 was het “De Dag van Respect”.

dag van respect2

 

Wethouder Slotema is op basisschool Develhoek geweest om met de leerlingen van groep 8 over respect te praten. Er werd gepraat over wat respect nou eigenlijk is. De volgende antwoorden kreeg de wethouder: “Beleefd zijn tegen je ouders” ; “Beleefd zijn naar ouderen” ; “Je netjes gedragen naar elkaar toe” ; “Niet schelden”..

Een leerling vertelde dat hij bij een voetbalwedstrijd was geweest waarbij sommige groepen toeschouwers allerlei rare leuzen schreeuwden naar de tegenstander. Dit was een voorbeeld van negatief groepsgedrag. Hier was geen sprake van respect.

Ook vertelden de kinderen dat ze bezig zijn in een methode van de Kanjertraining. In deze methode gaat het om pesters, meelopers, bange kinderen en kinderen die proberen om voor bange kinderen op te komen en ze te helpen. De wethouder vond dit interessant om te horen.

Ook vertelde de wethouder wat zijn taak was. Hij heeft op deze middag veel met de kinderen over respect gepraat en hij vond het ook belangrijk om door te vragen.

Nadat Wethouder Slotema nog wat vragen van de kinderen had beantwoord, mochten de kinderen op de foto met de wethouder. Helaas waren 9 kinderen die middag afwezig omdat zij op het Walburg College het 8+ projekt volgen.

Meester Albert was op deze middag trots op zijn kinderen, omdat zij goed hadden meegedaan en spontaan ook een rollenspel hadden gespeeld.

-Tekst overgenomen uit De Kombinatie van 20-11-2013

Gerard Dag van respect