Door op 15 maart 2014

Burgerinitiatief van basisschool Develhoek

De leerlingenraad van basisschool Develhoek gaat op 8 april om 20.00 uur een burgerinitiatief overhandigen aan burgemeester Schrijer en de raad van Zwijndrecht.

 

De leerlingenraad vindt dat ze te weinig sportlessen krijgen, omdat er bij de basisscholen in Heer Oudelands Ambacht geen gymzaal is. De leerlingenraad heeft mij uitgenodigd voor een gesprek op school. De leerlingen hebben ook een gesprek gehad met wethouder Vissers en zijn op bezoek geweest in de raadszaal bij wethouder Slotema en mij. ABZ en de PvdA hebben in het presidium gevraagd om de leeftijdsgrens (14 jaar) voor het indienen van het burgerinitiatief van de leerlingenraad te laten vervallen. Alle Zwijndrechtse partijen gingen hiermee akkoord. De leerlingen zijn nu druk bezig om het burgerinitiatief verder te onderbouwen.

Deze leerlingenraad van basisschool Develhoek heeft er voor gezorgd dat een gymzaal in Heer Oudelands Ambacht weer op de politieke agenda staat. Een goed initiatief van betrokken burgers!

 

Bert Exoo

Fractievoorzitter