3 juli 2016

Behandeling kadernota; trots maar ook kritiek

Naast de begroting in het najaar is de kadernota een belangrijk politiek evenement in de gemeente. De behandeling van deze nota is het moment om tussentijds bij te sturen. Net zoals bij de begroting wordt hier ’s middags al mee begonnen. Alle partijen krijgen ruimschoots de tijd hun zienswijze te presenteren. Ook de PvdA liet zich bepaald niet onbetuigd.

Siham Berrag voerde het woord namens de PvdA, In haar betoog gaf ze aan trots te zijn op belangrijke verworvenheden zoals het zwembad, het multifunctionele wijkgebouw in Kort Ambacht en het afschaffen van het betaald parkeren. Verder roemde zij de Zwijndrechtse sporters die binnenkort afreizen naar Brazilië voor de Olympische Spelen.

Kritiek was er zeker ook op sociaal gebied. Bij de Sociale Dienst blijft 15 miljoen tot dusverre ongebruikt, terwijl krachtige armoedebestrijding zeer gewenst is. Ook informeerde Siham bij het College naar de daadwerkelijke voordelen van de speciale zorgverzekering die de Sociale Dienst aanbiedt.

Voor de volledige tekst van Siham Berrags bijdrage, zie het bijgaande artikel.

Jan-Willem Mennink

 


 

Kadernota 2017                                                                                Zwijndrecht,   28 juni 2016

Voorzitter, geachte aanwezigen en toehoorders via de digitale weg,

De PvdA fractie Zwijndrecht is trots op de voorzieningen die zij heeft kunnen realiseren de afgelopen jaren. Keken we vorig jaar nog uit naar de komst van het MFA in Kort Ambacht, nu staat er een prachtig gebouw dat al volop in gebruik is. Precies zoals het bedoeld is; voor en door de wijk.

Het behoud van het zwembad blijft ook prioriteit hebben, Zwijndrecht zonder eigen zwemvoorziening is wat ons betreft onbespreekbaar.

Nu kijken we uit naar een ander speerpunt van onze partij: een gymvoorziening in Heer Oudelands Ambacht. Het kan niet zo zijn dat de kinderen uit deze wijk meer tijd kwijt zijn aan lopen van en naar de gymzaal dan aan de gymles zelf. Ook hier gaat de Raad tijdens de Kadernota een besluit over nemen. Wat ons betreft gaat zo snel mogelijk de spade de grond in.

De PvdA vindt dat als bewoners initiatieven tonen, dit omarmd moet worden door de gemeente. We hebben al een Ondernemersfonds, een Maatschappelijk fonds vinden wij een goed gevolg. Een idee dat ons ter ore kwam en erg aanspreekt is een stukje braakliggend terrein in Molenvlietpark om te bouwen tot parcours voor kleine, geluidsarme hybride raceauto’s. Zijn we af van het hoge onkruid en het is is leuk om naar te kijken. Bovendien past het in het park omdat onze skatebaan er ook staat.

Tot slot zijn we trots op het afschaffen van betaald parkeren in Walburg, we hopen hiermee het winkelcentrum in ere te herstellen en dat het weer als vanouds vele bezoekers zal trekken!

Voorzitter, tot zover de trots. Minder enthousiast zijn we over het overhouden van geld op het sociale domein, gezien de huidige economische situatie is dit vreemd te noemen. Dat wij 15 mlj overhouden, komt ook door geld dat overblijft vanuit de transities. Nu is de vraag: waar hebben we wat overgehouden? Is dit verantwoord?

Ook is er geld vanuit de wtcg gelden gebruikt voor een SDD zorgverzekering, hoe zit dat? En levert dat daadwerkelijk voordelen op ten opzichte van een reguliere verzekering? In Rotterdam betaalt de gemeente mee aan de premie en wordt het eigen risico in de premie meegenomen, is dat hier ook het geval?

Dan het geld voor armodebeleid, waar is dat aan besteed, of liever gezegd; hoe gaan we dat optimaal besteden zodat et terecht komt bij de mensen die het het hardst nodig hebben? De PvdA fractie heeft er wel ideeën over. Wij willen een tegemoetkoming voor onze minima, iets om naar uit te kijken bijvoorbeeld aan het eind van het jaar. Wij willen kortom meer grip op de Sociale Dienst, zonder direct aan te willen sturen op een Zwexit…

Extra gelden voor Vivera, daar zijn we op zich niet tegen. Wel verwachten wij een onderbouwing voor de te formeren plaatsen en functies. We hebben geleerd van het verleden en houden daarom graag aan de voorkant vinger aan de pols.

Dit geldt ook voor Derby, voorzitter. De huidige velden moeten vervangen worden, mits Ambacht meebetaald. Dat is wel een voorwaarde voor onze partij. Extra velden vinden wij op dit moment geen optie.

Wat betreft het zwembad vinden wij dat er in overleg met het bestuur een eigentijds beleid gevoerd moet worden. Het moet weer een trekpleister worden voor Zwijndrecht en omgeving.

Voorzitter, de PvdA vraagt zich af hoeveel participatieplaatsen er gerealiseerd zijn in Zwijndrecht; hoeveel mensen zijn aan de slag gegaan in het kader van deze wet?

 

Voorzitter, de Verbonden Partijen krijgen allen procenten erbij, we nemen aan dat dit ook geldt voor onze verenigingen?

Verder zijn we niet onder de indruk van het aanstellen van een strateeg; wat is hier de bedoeling van? Welke plaats krijgt deze in de organisatie en wat wordt precies de functieomschrijving?

Met de extra impuls voor kunst en cultuur kunnen wij instemmen. De PvdA fractie heeft een langgekoesterde wens om een groots Zwijndrechts event te realiseren. We zijn trots op hoe het Noordparkfestival een begrip is geworden en zien graag uitbreiding van dit Festival meer richting de stad in de letterlijke zin.

Ook, voorzitter, zijn wij trots op het sporttalent dat hier op deze vruchtbare grond ontspruit; paralympiërs Iris Pruysen, wielbaanrenster Haliegh Dolman en de drie turnmannen van onze eigen O&O! Wij willen een sociale sportstad zijn, die trots is op haar kampioenen en ze dan ook huldigt op het Raadhuisplein; zichtbaar voor een ieder!

 

Tot zover voorzitter.