3 november 2016

Aderlating werkgelegenheid bij Heerema

De aankondiging dat één van de grootste werkgevers van Zwijndrecht, de Heerema groep, zo’n 450 werknemers ontslaat waarvan ruim de helft op de werf in Zwijndrecht is geen goed nieuws.

Het is bekend dat de offshore-activiteiten zwaar onder druk staan en dat verschillende grote scheepvaart- en offshorebedrijven in deze regio al eerder banen schrapten. Toch is het wrang dat de Heerema Groep op een omzet van 3 miljard en een winst van 280 miljoen euro over 2015 (volgens het Financieel Dagblad van 2 augustus 2016) zo rigoureus banen schrapt.

Uiteraard heeft een gemeente vrijwel geen invloed op dit soort zaken waarin een crisis in een mondiale bedrijfstak tot pijnlijke saneringen leidt. Wel kan het gemeentebestuur in gesprek gaan met Heerema om te kijken in hoeverre werknemers hun loopbaan op een goede manier in de regio kunnen voortzetten. Gezien de winsten van Heerema hoeft de gemeente zeker niet met financiële middelen over de brug te komen of het bedrijf op andere manieren voor te trekken. Wel mag je verwachten dat Heerema haar verantwoording neemt met een goed sociaal plan en met belanghebbenden overlegt om de belangen van de getroffen medewerkers te behartigen. Een goed gesprek met het gemeentebestuur lijkt me zeker op zijn plaats.

 

Jan-Willem Mennink